Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 18 / Ôn tập về giải toán (tuần 18)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Số bi của Tiến là số nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau. Sau khi mượn thêm 2 viên bi của Trang, Tiến chia đều cho 3 người (trong đó có Tiến). Hỏi Tiến còn lại bao nhiêu viên sau khi trả lại cho Trang số bi đã mượn?
Đáp án
Số bi của Tiến là số nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau. Sau khi mượn thêm 2 viên bi của Trang, Tiến chia đều cho 3 người (trong đó có Tiến). Hỏi Tiến còn lại bao nhiêu viên sau khi trả lại cho Trang số bi đã mượn?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích