Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 15 / Ôn tập về giải toán (tuần 15)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Trong kho có 47kg gạo nếp. Số gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp 24kg. Hỏi trong kho có bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

Đáp án

Trong kho có 47kg gạo nếp. Số gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp 24kg. Hỏi trong kho có bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích