Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 14 / Ôn tập về giải toán (tuần 14)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả các đáp án sau vào ô trống thích hợp

  • =
  • <
  • >
32 - 11
100 - 77
17 - 6
100 - 89
56 - 24
100 - 92
Đáp án
32 - 11
100 - 77
17 - 6
100 - 89
56 - 24
100 - 92

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích