Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 11 / Ôn tập về giải toán (tuần 11)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Lan có 43 bông hoa. Lan cho Mai 13 bông hoa và cho Huệ 11 bông hoa. Khi về nhà, Lan được mẹ cho 15 bông. Vậy Lan có tất cả  bông hoa.

Đáp án

Lan có 43 bông hoa. Lan cho Mai 13 bông hoa và cho Huệ 11 bông hoa. Khi về nhà, Lan được mẹ cho 15 bông. Vậy Lan có tất cả  bông hoa.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích