Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 10 / Ôn tập về giải toán (tuần 10)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hòa có 61 con tem. Hòa cho Bình 13 cái, cho Tâm 18 cái, cho Lan 15 cái. Hòa còn lại  con tem.

Đáp án

Hòa có 61 con tem. Hòa cho Bình 13 cái, cho Tâm 18 cái, cho Lan 15 cái. Hòa còn lại  con tem.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích