Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 1 / Ôn tập về giải toán tuần 1
Câu hỏi

Một cửa hàng bán được 65 kg gạo trong ngày đầu, còn lại 25 kg gạo sau ngày thứ nhất. Sau ngày thứ hai còn lại 5 kg gạo. Vậy cả hai ngày, cửa hàng đó bán được   kg gạo.

Đáp án

Một cửa hàng bán được 65 kg gạo trong ngày đầu, còn lại 25 kg gạo sau ngày thứ nhất. Sau ngày thứ hai còn lại 5 kg gạo. Vậy cả hai ngày, cửa hàng đó bán được   kg gạo.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích