Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 17 / Ôn tập về đo lường


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Đoạn đường mà Hiếu phải đi là 1km, Biết Hiếu đã đi được 20dam 345m, hỏi Hiếu phải đi thêm đoạn đường dài bao nhiêu mét?

Đáp án

Đoạn đường mà Hiếu phải đi là 1km, Biết Hiếu đã đi được 20dam 345m, hỏi Hiếu phải đi thêm đoạn đường dài bao nhiêu mét?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích