Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 35 / Ôn tập về đại lượng (Tuần 35)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô trống :
2dm 7cm + 5dm 3cm – dm = 20cm x 3

Đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống :
2dm 7cm + 5dm 3cm – dm = 20cm x 3

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích