Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 34 / Ôn tập về đại lượng (Tuần 34)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Rổ cam thứ nhất cân nặng 24kg, rổ cam thứ nhất cân nặng bằng một phần hai rổ cam thứ hai, rổ cam thứ ba cân nặng 25kg. Cả ba rổ cam cân nặng kg.

Đáp án

Rổ cam thứ nhất cân nặng 24kg, rổ cam thứ nhất cân nặng bằng một phần hai rổ cam thứ hai, rổ cam thứ ba cân nặng 25kg. Cả ba rổ cam cân nặng kg.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích