Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 33 / Ôn tập về đại lượng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tháng hai năm thường có thể có 5 ngày chủ nhật không?
Đáp án
Tháng hai năm thường có thể có 5 ngày chủ nhật không?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích