Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 35 / Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (Tuần 35)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Số liền trước của số 700 gồm : trăm, chục, đơn vị.

Đáp án

Số liền trước của số 700 gồm : trăm, chục, đơn vị.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích