Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 34 / Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (Tuần 34)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau nhỏ hơn 750 mà có tổng các chữ số bằng 8. Số đó là .

Đáp án

Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau nhỏ hơn 750 mà có tổng các chữ số bằng 8. Số đó là .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích