Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 32 / Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (Tuần 32)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Biết tổng các chữ số bằng 26 và khi đổi chỗ chữ số hàng trăm với chữ số hàng đơn vị thì số đó không thay đổi.

Vậy số có ba chữ số cần tìm là :

Đáp án

Biết tổng các chữ số bằng 26 và khi đổi chỗ chữ số hàng trăm với chữ số hàng đơn vị thì số đó không thay đổi.

Vậy số có ba chữ số cần tìm là :

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích