Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 31 / Ôn tập về các số trong phạm vi 1000


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Từ các số 1, 3, 5 có thể lập được số có các chữ số khác nhau (bao gồm cả số có 1 chữ số).

Đáp án

Từ các số 1, 3, 5 có thể lập được số có các chữ số khác nhau (bao gồm cả số có 1 chữ số).

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích