Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 9 / Ôn tập: uôi, ươi, ay, ây, ai, ôi


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tìm đáp án đúng để điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:

đôi m…; ngược x…; l… lắt

Đáp án

Tìm đáp án đúng để điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:

đôi m…; ngược x…; l… lắt

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích