Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 14 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống

  • 61
  • 19
  • 29
  • 39
  • 48
a, 72 - 24 =
b, 57 -
= 18
c,
- 45 = 16
d, 68 -
= 39
 e, 46 - 27 =
Đáp án
a, 72 - 24 =
b, 57 -
= 18
c,
- 45 = 16
d, 68 -
= 39
 e, 46 - 27 =

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích