Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 13 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Bạn Xuân cao 96cm.Bạn Thu thấp hơn bạn Xuân là 8cm.Vậy chiều cao của bạn Thu là cm.

Đáp án

Bạn Xuân cao 96cm.Bạn Thu thấp hơn bạn Xuân là 8cm.Vậy chiều cao của bạn Thu là cm.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích