Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 13 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

  • 6
  • 7
  • 4
Hình bên trái có 3 quả bóng rổ, hình bên phải có 4 quả bóng rổ. Vậy cả hai hình có tất cả
quả bóng rổ.
Đáp án
Hình bên trái có 3 quả bóng rổ, hình bên phải có 4 quả bóng rổ. Vậy cả hai hình có tất cả
quả bóng rổ.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích