Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 26 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tính giá trị biểu thức:
4 x 10 - 3 x 6

Đáp án

Tính giá trị biểu thức:
4 x 10 - 3 x 6

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích