Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 25 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tìm X:
4 x X = 42 - 6

Kết quả: X =

Đáp án

Tìm X:
4 x X = 42 - 6

Kết quả: X =

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích