Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 24 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

5 x  x 3 = 50 : 5 + 20

Đáp án

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

5 x  x 3 = 50 : 5 + 20

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích