Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 23 / Ôn tập Tuần
Câu hỏi

Quan sát hình ảnh và kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống để tính số con chó có trong cả hai ô sau:

  • còn lại là
  • 9
  • có tất cả
  • 3
Bài giải: Cả hai ô
số con chó là: 6 +
=
(con)
Đáp án
Bài giải: Cả hai ô
số con chó là: 6 +
=
(con)

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích