Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 22 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Quan sát hình vẽ sau, kéo thả đáp án vào ô trống thích hợp:

  • 4
  • 10
  • còn lại
  • 6
Bài giải: Số chiếc bút chì
là:
-
=
(chiếc)
Đáp án
Bài giải: Số chiếc bút chì
là:
-
=
(chiếc)

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích