Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 21 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tìm X:
4 x 10 - X = 28

Đáp án

Tìm X:
4 x 10 - X = 28

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích