Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 20 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng:

  • 35
  • 24
  • 21
  • 36
Thừa số 4 5 4 3
Thừa số 6 7 9 7
Tích
Đáp án
Thừa số 4 5 4 3
Thừa số 6 7 9 7
Tích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích