Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 20 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

                         

Tổ 1 của lớp 1A có 14 học sinh. Cô giáo chuyển thêm vào tổ đó 5 bạn học sinh nữa.

Hỏi tổ 1 có tất cả bao nhiêu bạn học sinh?

  • 5
  • 18
  • 20
  • 19
  • 17
Tổ 1 có tất cả số bạn học sinh là: 14 +
=
(bạn)
Đáp án
Tổ 1 có tất cả số bạn học sinh là: 14 +
=
(bạn)

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích