Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 19 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả dấu thích hợp vào ô trống:

  • =
  • >
  • <
a) 4 x 8
3 x 7 + 11
b) 2 x 4 + 2
4 x 4
c) 3 + 4 x 5
2 x 3 + 2
Đáp án
a) 4 x 8
3 x 7 + 11
b) 2 x 4 + 2
4 x 4
c) 3 + 4 x 5
2 x 3 + 2

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích