Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 18 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Hôm nay là thứ năm ngày 8 tháng 8. Hỏi sau 7 ngày nữa là thứ mấy, ngày tháng nào ?
Đáp án
Hôm nay là thứ năm ngày 8 tháng 8. Hỏi sau 7 ngày nữa là thứ mấy, ngày tháng nào ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích