Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 17 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tính:
3dm + 15cm - 11cm = ? cm

Đáp án

Tính:
3dm + 15cm - 11cm = ? cm

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích