Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 17 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

  • 5
  • 9
  • 1
  • 8
  • 4
a, 6 + 3 =
b, 10 - 3 - 6 =
c, 3 + 5 = 4 +
d, 7 - 2 + 3 =
e, 8 - 3 = 10 -
Đáp án
a, 6 + 3 =
b, 10 - 3 - 6 =
c, 3 + 5 = 4 +
d, 7 - 2 + 3 =
e, 8 - 3 = 10 -

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích