Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 16 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng:

  • 40
  • 58
  • 31
  • 37
35 + 17  - 21 =
45 -  20 + 33 =
58 + 25 - 43 =
67 - 42 + 12 =
Đáp án
35 + 17  - 21 =
45 -  20 + 33 =
58 + 25 - 43 =
67 - 42 + 12 =

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích