Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 16 / Ôn tập Tuần
Câu hỏi

Kéo thả dấu thích hợp vào ô trống

  • >
  • <
  • =
9 - 2 - 3
9 - 7
10 - 6
8 - 4
4 + 5
8 + 2
Đáp án
9 - 2 - 3
9 - 7
10 - 6
8 - 4
4 + 5
8 + 2

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích