Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 15 / Ôn tập Tuần


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm một số biết số đó kém 100 là 18 đơn vị
Đáp án
Tìm một số biết số đó kém 100 là 18 đơn vị
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích