Lớp 1 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 35 / Ôn tập : Tự nhiên


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Con muỗi dùng cái gì để hút máu người và máu động vật ?

Đáp án

Con muỗi dùng cái gì để hút máu người và máu động vật ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích