Lớp 5 / Môn Toán / Tuần 1 / Ôn tập : tính chất cơ bản của phân số (tuần 1)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho phân số \frac{a}{b} có a + b =136. Rút gọn phân số \frac{a}{b} ta được phân số \frac{3}{5}.

Phân số \frac{a}{b} là :

(Lưu ý : Học sinh dùng dấu gạch chéo "/" để ngăn cách tử số và mẫu số của phân số.)

Đáp án

Cho phân số \frac{a}{b} có a + b =136. Rút gọn phân số \frac{a}{b} ta được phân số \frac{3}{5}.

Phân số \frac{a}{b} là :

(Lưu ý : Học sinh dùng dấu gạch chéo "/" để ngăn cách tử số và mẫu số của phân số.)

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích