Lớp 5 / Môn Toán / Tuần 1 / Ôn tập : So sánh hai phân số (tuần 1)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Một đội làm đường, tuần lễ đầu làm được \frac{26}{100} quãng đường, tuần lễ sau làm được \frac{18}{72} quãng đường. Tuần lễ làm quãng đường dài hơn là tuần lễ :

Đáp án

Một đội làm đường, tuần lễ đầu làm được \frac{26}{100} quãng đường, tuần lễ sau làm được \frac{18}{72} quãng đường. Tuần lễ làm quãng đường dài hơn là tuần lễ :

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích