Lớp 5 / Môn Toán / Tuần 2 / Ôn tập : Phép cộng và phép trừ hai phân số (tuần 2)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Thêm \frac{2}{3} vào \frac{1}{12} ta được phân số mới là :

(Lưu ý : Học sinh dùng dấu gạch chéo "/" để ngăn cách tử số và mẫu số của phân số.)

Đáp án

Thêm \frac{2}{3} vào \frac{1}{12} ta được phân số mới là :

(Lưu ý : Học sinh dùng dấu gạch chéo "/" để ngăn cách tử số và mẫu số của phân số.)

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích