Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 7 / Ôn tập: ph, nh, gh, qu, g, gi, ng, ngh, y, tr, ch, th


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Khi viết từ "nho khô" thì khoảng cách giữa hai chữ "nho" và "khô" là mấy dòng ?
Đáp án

Khi viết từ "nho khô" thì khoảng cách giữa hai chữ "nho" và "khô" là mấy dòng ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích