Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 14 / Ôn tập: Những vần kết thúc bằng âm "ng" và "nh"


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Điền ''nh'' hoặc ''ng'' vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
yên tĩ…; tươ… tự; chướ… ngại vật
Đáp án
Điền ''nh'' hoặc ''ng'' vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
yên tĩ…; tươ… tự; chướ… ngại vật
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích