Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 23 / Ôn tập: Những vần bắt đầu là âm o


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy điền các vần bắt đầu bằng âm o vào chỗ trống mà em đã học:

a oa
e
ai
an
at
ach
ang
anh
Đáp án

Em hãy điền các vần bắt đầu bằng âm o vào chỗ trống mà em đã học:

a oa
e
ai
an
at
ach
ang
anh
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích