Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 24 / Ôn tập: Những vẫn bắt đầu bằng âm u


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả các vần còn thiếu vào ô trống trong các từ sau: 

  • uận
  • uyện
  • uất
  • uyết
a. l
tập
b. mưa t
c. x
khẩu
d. hòa th
Đáp án
a. l
tập
b. mưa t
c. x
khẩu
d. hòa th

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích