Lớp 5 / Môn Toán / Tuần 1 / Ôn tập : Khái niệm về phân số


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho biểu thức :

1 = \frac{5}{x} = \frac{y}{12}

Giá trị của x là :

Giá trị của y là :

Đáp án

Cho biểu thức :

1 = \frac{5}{x} = \frac{y}{12}

Giá trị của x là :

Giá trị của y là :

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích