Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 2 / Ôn tập giải toán (tuần 2)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hiện nay, bố 28 tuổi, mẹ kém bố 3 tuổi, mẹ hơn An 20 tuổi. Số tuổi của An 2 năm sau là  tuổi.

Đáp án

Hiện nay, bố 28 tuổi, mẹ kém bố 3 tuổi, mẹ hơn An 20 tuổi. Số tuổi của An 2 năm sau là  tuổi.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích