Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 35 / Ôn tập : Các số đến 100 (Tuần 35)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho các số :

24 , 19 , 29 , 31 , 34

Số nhỏ nhất là số .

Đáp án

Cho các số :

24 , 19 , 29 , 31 , 34

Số nhỏ nhất là số .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích