Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 34 / Ôn tập : Các số đến 100 (Tuần 34)
Câu hỏi

Số 34 là số liền trước của số .

Đáp án

Số 34 là số liền trước của số .

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích