Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 33 / Ôn tập : Các số đến 100 (Tuần 33)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Số 46 là số liền trước của số .

Đáp án

Số 46 là số liền trước của số .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích