Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 3 / Ôn tập các số đến 100 (tuần 3)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

+ 32 = 32 + (5 – 3 – 2)

Đáp án

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

+ 32 = 32 + (5 – 3 – 2)

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích