Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 2 / Ôn tập các số đến 100 (tuần 2)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hoa có nhiều hơn Huyền 20 viên bi. Nếu Hoa cho Huyền 11 viên bi thì bây giờ Hoa lại ít hơn Huyền  viên bi.

Đáp án

Hoa có nhiều hơn Huyền 20 viên bi. Nếu Hoa cho Huyền 11 viên bi thì bây giờ Hoa lại ít hơn Huyền  viên bi.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích