Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 1 / Ôn tập các số đến 100 (tuần 1)
Câu hỏi

Tìm một số, biết 94 trừ đi số đó thì bằng 38 trừ đi 21.

Số đó là : 

Đáp án

Tìm một số, biết 94 trừ đi số đó thì bằng 38 trừ đi 21.

Số đó là : 

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích