Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 1 / Ôn tập các số đến 100 (tuần 1)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tìm một số, biết 94 trừ đi số đó thì bằng 38 trừ đi 21.

Số đó là : 

Đáp án

Tìm một số, biết 94 trừ đi số đó thì bằng 38 trừ đi 21.

Số đó là : 

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích