Lớp 4 / Môn Toán / Tuần 1 / Ôn tập các số đến 100 000


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô trống:

8000 + 700 + 50  = 
7000 + 80 + 1  =
9000 + 100 + 30 + 2  =
1000 + 2  =
5000 + 300 + 4  =

 

 

Đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống:

8000 + 700 + 50  = 
7000 + 80 + 1  =
9000 + 100 + 30 + 2  =
1000 + 2  =
5000 + 300 + 4  =

 

 

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích